Kesar Kali Mirch Murg ke Tikke

Kesar Kali Mirch Murg ke Tikke

425.00

Chicken thigh marinated with malai & Kesar marination

0

TOP